Øvrige opgaver

  • Anlæg af havedamme
  • Graveopgaver
  • Anlæg af indkørsler mv.
  • Rydning af grunde, herunder optagning af gammel hæk, buske mv.
  • Plantning af træer, hæk mv.
  • Salg af hækplanter, træer, buske, planter mv.
  • Salg af flis, brænde mv.

Kort fortalt har du en opgave i din have, du ikke selv vil rode med, så kontakt mig!